Táv- és csoportmunka támogatás - GINOP Plusz 1.2.1-21

Táv- és csoportmunka támogatás - GINOP Plusz 1.2.1-21

Költséghatékony, egyszerű felhő megoldást keres?

M365 megoldásainkkal segítünk kimaxolni a GINOP Plusz pályázatot!

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

A Microsoft 365 táv- és csoportmunkát támogató megoldásaival a térbeli és időbeli távolságok többé nem okoznak problémát!
Üzemeltessen egységes ügyviteli és vállalati információs megoldást a legfelsőbb IT biztonsági követelményeknek megfelelően!

 

BIZTONSÁGOS TÁVOLI KAPCSOLAT

A M365 kínálta biztonságos távoli kapcsolat alkalmazásával lehetőség nyílik olyan adatcsatorna használatára, amelynek segítségével a távoli kapcsolatok biztonsága egyenértékű egy helyi hálózati kapcsolattal. Ennek köszönhetően távoli munkavégzés a céges adatok és dokumentumok tekintetében éppolyan biztonságos lehet, mint az irodában végzett munka. 

A kritérium meglétének ellenőrzése: A biztonságos kapcsolódás módjának megtekintése a rendszerben. 

Megoldások: https protokoll, MFA

Microsoft 365 csomag árak >>

BIZTONSÁGOS LEVELEZÉS

A M365 nyújtotta levelezés használatával lehetőség nyílik az elektronikus levelek olvasására és írására akkor is, ha éppen nincs lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére. 

A kritérium meglétének ellenőrzése: Biztonságos levelezés a rendszerben (például https protokoll megléte, certifikációk használata, kétlépcsős azonosítás.

Megoldások: Exchange, Outlook

Microsoft 365 csomag árak >>

OSZTOTT INFORMÁCIÓS BÁZIS ÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

A M365 megoldásával olyan egységes szerkezetű, hierarchikusan felépített, távolról (akár mobileszközről) is elérhető tudásbázist hozhat létre, amely a vállalatban keletkező adatok tárolását és elérését hatékonyan segítheti.

A kritérium meglétének ellenőrzése: A tároló, vagy lekérdező felület megtekintése az alkalmazásban. A dokumentumok elérhetőségének demonstrálása külső elérési pontról.

Megoldások: Sharepoint

Microsoft 365 csomag árak >>

PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS KEZELÉSI, TÁROLÁSI LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE

A M365 kapcsolódó megoldásainak célja, a nem elektronikusan keletkező adatok (például levelek, számlaképek, szerződések) elektronikus kezelhetősége.
A felhő alapú megoldásokkal lehetőség nyílik a papír alapú dokumentumok távoli kezelésére, kereshető tárolására és hiteles archiválására.

A kritérium meglétének ellenőrzése: A rendszerben legalább 10, tetszőlegesen kiválasztott, elektronikusan kezelt dokumentum segítségével.

Megoldások: Office Lens, Sharepoint

Microsoft 365 csomag árak >>

VALÓS IDEJŰ ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE

A kapcsolódó M365 megoldások lehetővé teszik, hogy a kommunikációs költségek csökkentése érdekében olyan valós idejű üzenetküldő szolgáltatás használata kerüljön bevezetésre, amelynek segítségével írásban és / vagy élőszóban nyílik mód a kapcsolattartásra. Használatával lehetőség nyílik a távoli elérésen keresztül csatlakozók státuszának monitorozására, a közvetlen elektronikus adat- és információcserére.

A kritérium meglétének ellenőrzése: A valós idejű üzenetküldő szolgáltatás használatának megtekintése az alkalmazásban; a vállalat munkavállalóinak 80%-ának saját, személyre szóló hozzáféréssel kell rendelkeznie.

Megoldások: Microsoft Teams

Microsoft 365 csomag árak >>

FELADAT STÁTUSZAIT KÖVETŐ MEGOLDÁS HASZNÁLATA

A fejlesztés célja, hogy a felmerülő problémák és feladatok kezelésének teljes életciklusa és státuszainak állapota egyértelműen nyomon követhető legyen a felelősségi viszonyokkal együtt.

A kritérium meglétének ellenőrzése: A feladat státuszait követő megoldás megtekintése. A vállalat munkavállalói 80%- ának saját, személyre szóló hozzáféréssel kell rendelkeznie.

Megoldások: Planner

Microsoft 365 csomag árak >>

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ÜZLETFOLYTONOSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A követelmény célja az üzletfolytonosság biztosítása a normál működési körülményektől eltérő helyzetekben, például járványhelyzet esetén is. A cél, hogy szélsőséges, változó helyzetekben is biztosítva legyen a szolgáltatás magas fokú rendelkezésre állása és a megfelelő kapacitás biztosítása (például rendelkezésre álljon aktiválható, tartalék szolgáltatás).

Legyen rendelkezésre álló felület az információbiztonsági incidensek bejelentéséhez.

A kritérium meglétének ellenőrzése: Szolgáltató nyilatkozata vagy a szolgáltatási szerződés erre vonatkozó részének, IT biztonsági szabályzatnak, a katasztrófavédelmi tervnek és az incidensek bejelentési folyamatának áttekintése (ez utóbbi az alkalmazáson belül).

Megoldások: "SLA"

Microsoft 365 csomag árak >>

TOP